547

آیا میدانید آمار از بین رفتن اطلاعات مردم ایران در این هفته چقدر بوده است ؟؟؟

ایمن هارد در کنار شماست تا اطلاعات از دست رفته شما را ریکاوری کند !

خبر فوری : به علت کاهش قیمت دلار ، بخش زیادی از خدمات وابسته به دلار ارزان تر شد !